RODO 2022

RODO 2022 Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych/Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas administratora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: intelligentpost@wp.pl   lub   tel. 663247562 

 

Skąd mamy Wasze/Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Was/Ciebie podczas składania zapytania ofertowego lub zamówienia, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Was/Ciebie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Waszych/Twoich danych osobowych przez VENON Jakub Skąpski?

 • w celu wyceny lub wystawienia oferty usługi,
 • faktury sprzedaży,
 • celów podatkowych i rachunkowych,
 • kontaktowanie się z Wami/Toba, w celach związanych z wykonaniem usługi, poprzez dostępne kanały komunikacji, przez e-mail oraz telefon,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Wasze/Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Waszych/Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Waszych/Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautormatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych/Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystač, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe -możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul, Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Wasze/Twoje dane osobowe?

 • Wasze/Twoje dane osobowe udostępniamy dla Biura Rachunkowego "LEX" Paweł Kempiński, Kościuszki 17, 62-410 Zagórów. 
 • W przypadku złożenia zapytania o wycenę produktów, przetwarzanie danych powierzone jest naszej Firmie VENON Jakub Skąpski. 
 • Na żądanie Organów Państwowych walczących z oszustwami i nadużyciami możemy przekazać Wasze/Twoje dane osobowe.

 

Jak długo przechowujemy Wasze/Twoje dane osobowe?

Wasze/Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Wami/Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.

Na Instagramie i Facebooku dzieje się więcej!

 

Venon ®  Słupca 62-400

POLSKA ORAZ EKSPORT

 

E-mail: Intelligentpost@wp.pl

> wyceny i oferty: 519111830

> technologia i inne: 663247562


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 8:00 - 17:00

SOBOTA 9:00 - 12:00

 

Prawa autorskie ® VENON 2024 

!   Wszelkie prawa zastrzeżone! Wszelkie kopiowanie zdjęć, idei produktu, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie  oraz przesyłanie zawartości jest zabronione. !